Prekambryjska - Dziewiczo czysta - Antyoksydacyjna
UZDRAWIAJĄCA WODA ŹRÓDLANA

z certyfikatem Liquidum Divine

ENGLISH
tingnam


HISTORIA WODY TING NAM

Ting Nam – to tybetańskie określenie wody uzdrawiającej w koncepcji i oryginalnym określeniu tybetańskiego lamy Chongtula Rinpoche, wypowiedziane przez niego po raz pierwszy, podczas praktyki  Sangye Menlha „Budda Medycyny” w marcu 2012 roku w Warszawie, kiedy to po raz pierwszy napił się podanej mu wody źródlanej ze Zdroju Jelenia Struga.

Wodę Ting Nam piją lamowie i adepci tradycji Bon w klasztorach Tybetu i jest ona postrzegana jako życiodajny i uzdrawiający nektar życia.

Spontaniczne określenie, przez tak wysokiego lamę, wody ze Zdroju Jelenia Struga mianem Ting Nam, świadczy o jej niezwykłych walorach w sensie wpływu na harmonię energetyczną człowieka, co postrzegane jest, i to nie tylko w tybetańskiej tradycji Bon, jako uzdrawianie w szerokim tego słowa znaczeniu.

Fakt zaistnienia tej sytuacji podczas praktyki uzdrawiającej Sangye Menlha, oznacza bezpośrednie połączenie tej wody z tybetańską mocą uzdrawiania, co ostatecznie czyni ją ważnym atrybutem zdrowia człowieka z holistycznego punktu widzenia.

Zainteresowanie Chongtula Rinpoche wodą ze Zdroju Jelenia Struga, regionalnie nazywanej Potencjałką sprawiło, że rok później, został on zaproszony do Jelenia Struga Medical SPA, gdzie źródło tej wody się znajduje. Jako że urok doliny Jeleniej Strugi zachwyca i oszałamia przybyszów, którym ujrzeć to miejsce dane jest po raz pierwszy, toteż Mistrz Chongtul pokochał to miejsce prawie natychmiast i przez kolejne dni pobytu delektował się idealnie czystym powietrzem z aromatem świerków oraz naturalnie uzdrawiającą ciało i kojącą umysł i duszę atmosferą otoczenia. Miejsce jest to bowiem niezwykłe energetycznie.

Codzienne medytacje Mistrza, już wtedy sprawiały, że naturalna moc energetycznego uzdrawiania tego miejsca została podniesiona na wyższy poziom wibracji co wywiera do dziś niezwykle pozytywny efekt zdrowotny na wszystkich, bez wyjątku, gościach Jeleniej Strugi Medical SPA.
Uzdrawiające mantry , nieprzerwanie pulsują w otoczeniu, dzięki uruchomionemu przez Mistrza Chongtula energetycznemu kontinuum przekazu duchowego.

Kiedy upłynął czas kumulacji uzdrawiającej energii zapoczątkowanej tybetańskimi mantrami w roku 2013, Chongtul Rinpoche uznał, że nadszedł czas na uruchomienie naturalnej emanacji uzdrawiającej energii tego miejsca dla wszystkich istot żywych, poprzez wydobywającą się z głębi ziemi wodę.

Prekamryjskie gnejsy pod masywem Karkonoszy skrywają bowiem skarb niezwykły! Pokłady wody uformowane prawie 2 mld lat temu na głębokości ponad 700m charakteryzuja się dziewiczą czystością, optymalnym dla zdrowia człowieka składem mineralnym, harmonijnie uporządkowana strukturą molekularną, świadczącą nie tylko o możliwości swobodnego przenikania przez błony komórkowe ale także o możliwości zapisywania informacji i przenoszenia jej na poziom subatomowy komórek, co wiąże się bezpośrednio z uruchamianiem uzdrawiającej mocy organizmu człowieka. To jednak co wyróżnia ta wodę szczególnie pod względem wartości prozdrowotnej dla człowieka, to unikalnie niski potencjał redox, czyli kompatybilność z płynami ustrojowymi a więc właściwości antyoksydacyjne nie rujnujące środowiska wodnego organizmu.

Jednak najwyższą wartość prozdrowotną nadał tej wodzie lama z Tybetańskiej tradycji Bon, Jego Eminencja Chongtul Rinpoche. Oficjalna ceremonia uświęcenia Zdroju Jelenia Struga przez Chongtula Rinpoche, zgodnie z tybetańską tradycją Bon, odbyła się w dniu 9-go maja 2015 roku w obecności przedstawicieli miejscowych władz administracyjnych i społeczności jak i gości Jeleniej Strugi Medical SPA.

Od tej chwili, Zdrój Jelenia Struga - źródło tej niezwykłej wody mającej swój początek w wykreowanych przez naturę 2 miliardy lat temu prekambryjskich gnejsach, emanuje uzdrawiającą energię do otoczenia a woda z niego wypływająca posiada moc uzdrawiania wszelkich anomalii w strukturze energetycznej człowieka, powstałych z przyczyn kreowanych przez intensywnie i rozwijającą się cywilizację, ignorującą w dużej mierza prawa natury..

NOWE, ENERGETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY

Woda ze Zdroju Jelenia Strugą w czasie ceremonii uświęcenia  otrzymała tybetańską nazwę Ting Nam. Oznacza to, że jest ona nośnikiem wykreowanej mocą umysłu lamy Chongtula Rinpoche nieprzemijającej, uzdrawiającej informacji energetycznej zgromadzonej i zapisanej na jej poziomie molekularnym. Ta informacja, po dotarciu na poziom subatomowy komórek organizmu, wszystkim ludziom dobrej woli, mającym autentyczną i niczym nie zachwianą intencję uzdrowienia swojego ciała, pomaga w dojściu do szeroko pojętego zdrowia, czyli uzyskania harmonijnej energetycznie homeostazy całego organizmu. Dotyczy to wszelkich anomalii zdrowotnych organizmu człowieka określanych jako choroby cywilizacyjne, z rakiem włącznie.

EFEKT UZDRAWIAJĄCY WODY TING NAM

Uzdrawianie, w każdym przypadku, odbywa się samoistnie w oparciu o naturalną moc organizmu człowieka uzyskaną od Stwórcy. Dzieje sie tak dlatego, że wykreowany przez Stwórcę wszechświat, którego bez watpienia człowiek jest nierozłączną częścią, to dzieło oparte na harmonii i idealnej symbiozie energetycznej, którą można porównać do miłości i pewnie miłością - tyle że w szerokim tego słowa znaczeniu - jest. Harmonia to nic innego jak równowaga energetyczna pomiędzy dwoma (minimum) całkowicie odmiennymi elementami lub czynnikami, tak naprawdę przyciagającymi się lub oddziaływujacymi na siebie na platformie atrakcyjności, ale nie łączącymi ze sobą. To własnie zależność tych elementów od siebie sprawia, że samoistnie dążą one do harmonii zgodnie z Boskim prawem kreacji, istnienia, rozwoju i dążenia do doskonałości jaką jest Stwórca.

Zachowanie tej harmonii na wszystkich poziomach energetycznych holistycznej struktury organizmu człowieka i trwanie w niej zgodnie z zasadami Boskiej harmonii to nic innego jak pojmowane przez nas zdrowie. Woda w tym procesie ma chyba najwieksze znaczenie, gdyż jest nośnikiem informacji docierającej na najbardziej subtelne poziomy ludzkiego organizmu. Tam bowiem, na tym najniższym, energetycznym poziomie organizmu, jest najłatwiej i najszybciej naprawić dysharmonię bo tam ona powstaje! Prawidłowa, elementarnie harmonijna informacja jest w stanie zdominować dysharmonię na poziomie energetycznym organizmu i doprowadzić do energetycznej homeostazy, uzdrawiając ciało na poziomie fizycznym.

Skąd się bierze ta informacja? Oczywiście jest generowana przez nas samych i nasze żywe otoczenie a zapisywana właśnie w wodzie, która jest praktycznie wszechobecna! Ten fenomen jest niewytłumaczalny z naukowego punktu widzenia lecz autentycznie obecny we wszystkich kulturach świata, a przez te na wyższym poziomie świadomości, przyjmowany jako coś naturalnego, co było zawsze. 

Ludzie o szerokich horyzontach myślowych, żyjący świadomie i z wiarą w Boski porządek wszechświata dobrze wiedzą, że czysta, nie zakłócona jakąkolwiek negatywną informacją, intencja z poziomu energii serca, jest zdolna nawet zmienić strukturę DNA! Programowanie wody od dawna już nie jest przecież tajemnicą!
Czy dzisiaj kogokolwiek dziwi, że dzięki modlitwie ksiądz święci wodę nadając jej cudowne właściwości? Może to robić każdy, jeśli jego intencja jest szczera i płynie prosto z serca. Tak działa również każda modlitwa. Jeśli do tego jeszcze dołożymy wizualizację uzdrawiających intencji i końcowego efektu uzdrowienia podczas picia wody, to nie tylko wzmocnimy działanie każdego lekarstwa ale zmaterializujemy sam efekt uzdrawiania!

Woda Ting Nam zawiera już informację szerokiego spektrum uzdrawiania człowieka, ale ciągle jej pamięć jest ogromna i twoje intencje również zapamięta i przekaże. Efekt uzdrawiający wody Ting Nam ze Zdroju Jelenia Struga jest zauważalny i odczuwalny na poziomie ciała, umysłu i duszy, w różny sposób przez każdego człowieka i w różnych okresach czasowych. Zależy to od stopnia zaawansowania choroby czyli degeneracji struktury energetycznej organizmu spowodowanej przez chorobę oraz od autentyczności i mocy zaangażowania chorego w zdrowienie, na wszystkich poziomach egzystencji, szczególnie na poziomie umysłu.

CERTYFIKAT LIQUIDUM DIVINE

30 września 2017 roku, woda TingNam otrzymała prestiżowy certyfikat Liquidum Divine nr 03072017, wydany przez amerykańską niezależną agencję certyfikujacą AICA. Oznacza to, że jest obecnie jedyną uzdrawiającą woda źródlaną na świecie która jest wolna od informacyjnego chaosu fundowanego ludzkości przez Elity zniewolenia.

Liquidum Divine, to płynący przez wolna od informacyjnego chaosu wode, strumień subtelnej energii duchowej jaki otrzymujemy od Stwórcy za pośrednictwem Ducha, uruchomiony specjalnym kodem w tej wodzie zapisanym.

www.liquidumdivine.pl

Liquidum Divine

Pij więc wode Ting Nam i bądź uzdrowiony!

Aktualnie uzdrawiająca woda
Ting Nam
dostępna jest w dwóch wersjach

EDYCJA
GREEN SPA

330 ml uzdrawiajacej wody Ting Nam w butelce szklanej dostępne jest w sklepie internetowym www.butikzdrowia.pl
oraz placówkach detalicznych oferujących produkty pro-zdrowotne

tingnam

 

 

 

EDYCJA KLUBOWA


2 litrowy gąsior ze szkła kobaltowego to oferta specjalna przeznaczona dla praktykujących tybetańską tradycję Bon, sympatyków kultury i filozofii tybetańskiej oraz ludzi borykających się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi lub narażonymi na ciągły stres oksydacyjny i dysharmonię energetyczną oraz przebywającymi w toksycznych środowiskach.
Opakowanie dostepne jest na specjalne zamówienia (patrz. Informacje)

TingNam

Uzdrawiające właściwości wody Ting Nam to nie tylko moc Tybetańskiej mantry niosąca Liquidum Divine, ale także obecność wolnego wodoru.

Kiedy moc uzdrawiajacej mantry możemy porównac do mocy działania modlitwy, czyli czegoś, co faktycznie działa ale jeszcze nie mieści się w stricte naukowych pojęciach, to już uzdrawiajace działanie wodoru zostało dobrze udokumentowane przez wielu naukowców swiata.

Obydwa te czynniki sprawiają, że woda Ting Nam nie ma sobie równych w aspekcieholistycznego uzdrawiania człowieka i można ja jedynie porównać do cudownej wody z Lourdes.

Wskazówki dotyczące wykorzystania tej wody w celach uzdrawiających znajduja się w broszurce informacyjnej załączonej do opakowania.

Woda TingNam dostępna jest dla wszystkich ludzi kochajacych zdrowe życie.

W cenie wody zawarta jest donacja dla Fundacji Edukacyjnej Dzieci Tybetu Chongtula Rinpoche.

zamówienia na www.butikzdrowia.pl oraz pod nr tel. +48 22 244 3804

 

 

 

 

INFORMACJE ANALITYCZNE WODY TING NAM

Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych: 157.00 mg/l
Analiza fizykochemiczna wykonana przez PZH Poznan - HU/15/2014

Zawartość naturalnego wodoru i właściwości antyoksydacyjne (ujemny potencjał redox) potwierdzone przez
American Independent Certification Agency - AICA/062015

Trwające badania przechowalnicze już potwierdziły przydatność spożywczą przez okres 6-ciu miesięcy.

Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu


SPA    

www.tingnam.com - website designed by ALPOL
Sanum Per Aquam Association a Division of Life Improvement Institute LLC
www.remedium.us     August 2015      All rights reserved

TingNam

www.jeleniastruga.pl