Prekambryjska - Dziewiczo Czysta - Antyoksydacyjna
UZDRAWIAJĄCA WODA ŹRÓDLANA
tingnam


TingNam

Tog Den Won Po Czongtul Rinpocze urodził się w tybetańskiej rodzinie w północnych Indiach w Himachal Pradesz w 1967 roku.

Dziecięce imię, Namgyal Wangdhu, otrzymał od opata klasztoru Jungdrung Ling, który poprosił opata klasztoru Menri, Jego Świątobliwość Menri 33-go, zaopiekować się małym chłopcem. Opat Jungdrung Ling powiedział że Czongtul Rinpocze jest reinkarnacją lamy, który był duchowo związany z obydwoma opatami w poprzednim wcieleniu i może być bardzo przydatny w utrzymaniu linii przekazu Bon. Wtedy Czongtul Rinpocze był dwuletnim chłopcem.

W wieku 7 lat, Czongtul Rinpocze wstąpił do klasztoru Menri w Dolanji. Trzy lata póżniej, Jego Świątobliwość powierzył mu stanowisko Opiekuna Domu Strażników, „Drupkhang am Czod”. Przez dwa kolejne lata Czongtul Rinpocze wykonywał tradycyjne praktyki dla Strażników Bon.

Kiedy Czongtul miał trzynaście lat, Jego Świątobliwość Menri Trizin rozpoznał w nim reinkarnację Tog Den Won Po Sherab Tenpai Gialtsena. A Ku Tog Den Won Po był jednym z nauczycieli Jego Świątobliwości w Tybecie.

A Ku oznacza - Wielki Nauczyciel Mnich,

Tog Den - oznacza Wielki Praktykujący Dzogczen,

Won Po oznacza - Lider.

Mając 14 lat Czongtul Rinpocze wstąpił do Szkoły Dialektyki Bon w klasztorze Menri, gdzie studiował Sutrę, Tatrę i Dzogczen, astrologię, literaturę i inne przedmioty. Tam otrzymał wszystkie nauki, przekazy i inicjacje Bon od Jego Świątobliwości Lungtok Tenpai Nyima i Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze.

W wieku 16 lat Czongtul Rinpocze był powołany na wysokie stanowisko Przewodniczącego Praktyk Modlitewnych w klasztorze Menri, które piastował przez 6 lat.

W 1990 r. Czongtulowi został przyznany tytuł Gesze, najwyższy tytuł edukacyjny w Tybecie.

W 1994r. w Menri, odbyła się wielka uroczytsość poświęcona intronizacji Czongtula Rinpocze, podczas której Jego Świątobliwość nadał mu obecne imie i poprosił o objęcie stanowiska w szkole Dialektycznej Bon. Tak w wieku 27 lat Czongtul Rinpocze przyjął obowiązki jednego z dwóch nauczycieli Szkoły Dialektycznej Bon klasztoru Menri, które pełnił przez kolejne osiem lat.

W 1988r. Czongtul Rinpocze został pierwszym Sekretarzem Jungdrung Bon Centrum, uważanym za główną siedzibę religii Bon. Rok później przyjął dodatkowe obowiązki Prezesa Fundacji Dzieci Bon, która miała pod swoją opieką około 300 małych mnichów.

W 1996r Czongtul Rinpocze asystował Jego Świątobliwości w podróży do Tybetu. Podczas tej wyprawy odwiedzili 23 klasztory, łącznie z klasztorem Chong Tsang, który był rodzinnym klasztorem Czongtula Rinpocze podczas poprzedniego wcielenia. Obecnie Czongtul Rinpocze jest opatem klasztoru Chong Tsang w Amdo Sierpa w Tybecie, oraz założycielem Centrum Dobroczynnego Dzieci Bon, które opiekuję się sierotami i dziećmi z biednych rodzin bonpo.

Od 1997 r. Czongtul Rinpocze często podróżuję, towarzysząc Jego Świątobliwości Menri 33-mu, w wyjazdach do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Ostatnie dziesięć lat Czongtul Rinpocze naucza w Europie i Ameryce Północnej.

Pierwsza wizyta Czongtula Rinpocze w Polsce odbyła się w 2004 r.  Od tamtej pory mistrz Chongtul jest tutaj kilka razy w roku - zawsze w czasie swoich edukacyjnych podróży po świecie odwiedza swoich sympatyków i uczniów w Warszawie i nie tylko.

Od roku 2013 Chongtul Rinpoche systematycznie odwiedza Jelenia Struga Medical SPA w Kowarach, gdzie we wnętrzu góry Sulica medytuje w swojej grocie nad utrzymaniem uzdrawiających właściwości Zdroju Jelenia Struga, skąd czerpana jest unikalna woda Ting Nam. Źródło zostało oficjalnie uświęcone, uzyskując moc uzdrawiania chorób cywilizacyjnych, w dniu 9 maja 2015 roku. Ceremonia odbyła się z udziałem miejscowych władz i zaproszonych gości (http://www.jeleniastruga.pl/3_zywioly_z_mistrzem_rinpoche5)

Więcej inforrmacji: http://www.lamabon.org/,

SPA    

www.tingnam.com - website designed by ALPOL
Sanum Per Aquam Association a Division of Life Improvement Institute LLC
www.remedium.us     August 2015      All rights reserved